Folosiţi formularul de mai jos pentru a comanda o recenzie.
Puteţi comanda o recenzie în calitate de autor, editură sau terţă persoană interesată.
Pentru completarea câmpului genuri şi sub-genuri literare, puteţi folosi lista de aici, indicând un gen literar şi până la două sub-genuri.
În câmpul Cod identificare înscrieţi codul ISBN al titlului sau - în cazul în care titlul nu are cod ISBN - un alt cod de identificare locală (spre exemplu, codul ASIN în cazul titlurilor publicate pe Amazon în format Kindle ebook).
În câmpul despre autor puteţi înscrie alte titluri publicate, eventuale premii şi orice informaţii relevante privind profesia şi experienţa autorului în domeniul lucrării.
Opţiunea de publicare a recenziei poate fi modificată ulterior.
După expedierea formularului, veţi primi un mesaj în care vi se vor comunica informaţiile aferente comenzii dvs., inclusiv posibilitatea alocării unui recenzent şi tariful lucrării.

 

Formular de comandă recenzie